Lainesaunan säännöt

Säännöt

  1. Muista ottaa mukaan oma pyy­he ja uima­puku.
  2. Pesuainei­den käyt­tö on kiel­let­tyä.
  3. Kun­nioi­ta muiden sauna­rauhaa.
  4. Älä ryn­täile tai juokse.
  5. Alaikäiset ovat ter­ve­tullei­ta sauno­maan van­hempi­en seuras­sa.
  6. Hyp­päämi­nen ja sukelt­a­mi­nen oma­l­la vas­tu­ul­la. Emme val­vo vesialuet­ta.