Lainesaunan säännöt

Säännöt

  1. Muista ottaa mukaan oma pyy­he ja uima­puku.
  2. Alko­ho­livir­vokkei­den naut­timi­nen ei ole suo­tavaa, kun ollaan ran­nas­sa ja kios­ki on avoin­na.
  3. Pesuainei­den käyt­tö on kiel­let­tyä.
  4. Kun­nioi­ta muiden sauna­rauhaa.
  5. Älä ryn­täile tai juokse.
  6. Alaikäiset ovat ter­ve­tullei­ta sauno­maan van­hempi­en seuras­sa.
  7. Hyp­päämi­nen ja sukelt­a­mi­nen oma­l­la vas­tu­ul­la. Emme val­vo vesialuet­ta
  8. Omat juo­mat voi ottaa mukaan ris­teilylle.