Saunalautta Oulu

Saunalauttaristeilyt

Lainesauna varattavissa myös risteilylle Oulujoelle!

Saunalautalla risteilyä

Laine­sauna tar­joaa saunalau­tan Oulus­sa Oulu­joel­la asi­akkaiden käyt­töön.

Lau­tal­tamme löy­tyy kuuman saunan lisäk­si gril­li. Kat­toteras­sil­la voi matkan aikana ottaa aurinkoa, kat­sel­la ohi lipu­via maisemia ja pais­tatel­la päivää.

Tar­joamme uno­h­tu­mat­toman elämyk­sen Oulus­sa, Oulu­joen kau­ni­is­sa maise­mis­sa, ren­nos­sa ilmapi­iris­sä. Kokenut kuskimme tekee matkas­ta tur­val­lisen ja opas­taa teitä tarpeen vaaties­sa. Lau­tal­tamme löy­tyy 12 asi­aka­s­paikkaa. Voit vuokra­ta saunalau­tan omaan käyt­töön, ris­teilyt 2h/350€ tai sopimuk­sen mukaan.

 Koe kau­nis Oulu­joen rus­ka jok­inäkymin. Jär­jestämme syksyn mit­taan yleisöris­teily­itä tilausajoris­teilyi­den lisäksi.Yleisöristeilyllä pääset edullis­es­ti ris­teilemään, sauno­maan ja uimaan. Yleisöris­teilyl­lä voit naut­tia kioskimme antimista, tar­jol­la on vir­vokkei­den lisäk­si makkaraa ja pien­tä pur­tavaa. Syysku­us­sa jär­jestämme yleisöris­teilyt torstaisin, min­i­mi osan­ot­ta­jamäärä 5 hlö. Sito­vat ilmoit­tau­tu­miset yleisöris­teilylle info@lainesauna.fi. Voit seu­ra­ta tule­via yleisöris­teilyjä Laine­saunan Face­book ‑sivuil­ta.