Saunalautta Oulu

Saunalauttaristeilyt

Lainesauna varattavissa myös risteilylle Oulujoelle!

Risteile Lainesaunalla!

näkymä lainesaunalta

Tar­joamme uno­h­tu­mat­toman ris­teily elämyk­sen Oulus­sa, Oulu­joen kau­ni­is­sa maise­mis­sa, ren­nos­sa ilmapi­iris­sä. Kokenut kuskimme tekee matkas­ta tur­val­lisen ja opas­taa teitä tarpeen vaaties­sa. Lau­tal­tamme löy­tyy 12 asi­aka­s­paikkaa. Voit vuokra­ta saunalau­tan omaan käyt­töön, ris­teilyt 2h/450€ tai sopimuk­sen mukaan. Lau­tal­tamme löy­tyy kuuman saunan lisäk­si grilli. 

Kat­toteras­sil­la voi matkan aikana kat­sel­la ohi lipu­via maisemia ja pais­tatel­la päivää.

Koe kau­ni­it jok­inäkymät sateen sattues­sa viihty­i­sistä sisätiloista. Halu­atko viet­tää ris­teilyä tietyl­lä teemal­la? Kaipaatko lau­talle koris­telua, vih­to­ja tai mui­ta lisä­palvelu­ja? Ota yhteyt­tä, niin jär­jestetään juuri sin­un tarpeisi­isi tuu­nattu tilaisu­us!  Tutus­tu laut­taan lisää Laine­saunan Face­book ‑sivuil­ta.

 

 

Varaa risteily