Saunalautta rannassa

Vuokraa saunalautta käyttöösi rannassa!

Saunalautta rannassa

Saunalau­talle mah­tuu 12 henkilöä ja laut­ta pysyy sata­mas­sa vuokrauk­sen ajan. Varaa soit­ta­mal­la 045 7877 5265 tai verkkokau­pas­tamme https://lainesauna.johku.com/ .

Saunalau­tan voit vuokra­ta yksi­tyis- tai yri­tyskäyt­töön. Ihanteelli­nen tapa viet­tää kesäpäivä oman per­heen tai kaveri­porukan kesken!

Hin­nat: 

Pe-Su: 85€/h

Ma-To: 65€/h

Pyyh­keet koko porukalle (12 kpl): 40€

Hin­taan kuu­luu koko lau­tan käyt­tö, sauna läm­mitet­tynä ja grilli+kaasu. Laut­ta pysyy sata­mas­sa vuokrauk­sen ajan. Voit tuo­da lau­talle tul­lessasi omat eväät ja vir­vok­keet.  Hin­ta sisältää alv.24%.

Vuokrauk­sen voi peru­ut­taa veloituk­set­ta 7vrk ennen varauk­sen alkua. Tarkem­mat vuokrause­hdot sopimuk­ses­sa, joka allekir­joite­taan varauk­sen yhtey­dessä. Mak­su­vä­lineinä käyvät yleisim­mät mak­suko­r­tit, smar­tumverkko­mak­su, käteinen ja lasku. Lasku erään­tyy 7vrk ennen varauk­sen alkua. 

 

 

oulujoelle uimaan