Lainesauna Oy

Upea saunalautta Oulujoella mahtavilla puitteilla myös suuremmalle porukalle!

Saunalautta

Laine­sauna tar­joaa saunalau­tan Oulu­joel­la asi­akkaiden käyt­töön.

Lau­tan voit vuokra­ta omaan käyt­töön ja naut­tia ris­teilystä yri­tysvieraiden, kaverei­den, työ­porukan tai vaik­ka per­heen kesken. Päätä itse!  Saunalaut­taris­teilyn lähtö­paik­ka on Värtön tai Saare­lan ranta. Tar­joamme uno­h­tu­mat­to­mia elämyk­siä Oulu­joen kau­ni­is­sa maise­mis­sa.  Kokenut kuskimme tekee matkas­ta tur­val­lisen ja opas­taa teitä tarpeen vaaties­sa. Lau­tal­tamme löy­tyy 12 asi­aka­s­paikkaa.

Jär­jestämme myös yleisöris­teilyjä torstaisin klo 18–20, min­imiosan­ot­ta­jamäärä viisi henkilöä. Ris­teilyl­lä on myytävänä gril­li­makkaraa ja kioskissa vir­vokkei­ta. Sito­vat ilmot­tau­tu­miset info@lainesauna.fi.

Rantasauna

Rantasaunas­sa sauno­taan syysku­un alus­ta sopimuk­sen mukaan. Varaa saunomi­saikasi soit­ta­mal­la 045 7877 5265.

Tule naut­ti­maan puusaunan pehmeistä löy­ly­istä ja pulah­da raikkaaseen Oulu­jo­keen!

Rantasaunan voit vara­ta myös yksi­tyis- tai yri­tyskäyt­töön. Olemme avoin­na myös syysku­us­sa ja niin pitkälle syksyyn kun ilmo­ja riit­tää. Soi­ta ja kysy tilan­vuokrauk­ses­ta tai tilausajoista, ote­taan syksys­tä kaik­ki irti!

Laitetaan siis sauna ja grilli kuumiksi ja lähdetään yhdessä seikkailemaan!