Vuokraa saunalautta Oulusta

Upea saunalautta Oulujoella!
Meille voit tuoda omat eväät ja virvokkeet!

Saunalauttaristeily

Oulujoen saunalautta

Tule elämys­ten, seikkailu­jen ja uno­h­tu­mat­tomien koke­musten ris­teilylle saunalaut­ta Lainesaunalle!

Tar­joamme ris­teilyjä per­in­teikkääl­lä, Oulun ensim­mäisel­lä saunalau­tal­la Oulu­joen kau­ni­is­sa maise­mis­sa.  Kokenut kuskimme tekee matkas­ta tur­val­lisen ja opas­taa teitä tarpeen vaaties­sa. Lau­tal­tamme löy­tyy 12 asi­aka­s­paikkaa. Lau­tan voit vuokra­ta omaan käyt­töön ja naut­tia ris­teilystä per­heen, kaverei­den tai yri­tysvieraiden kesken. Saunalau­tal­lamme omat vir­vok­keet ja eväät ovat sallittuja.

Ris­teilyn aikana voit naut­tia löy­ly­istä puusaunas­sa ja virk­istäy­tyä välil­lä raikkaas­sa joes­sa. Lau­tan sisäoleske­lu­ti­las­sa voi istuskel­la ja naut­tia maisemista. Kat­toteras­sil­la voit vil­voitel­la tai pais­tatel­la auringos­sa. Ris­teilyl­lä sauna lämpiää ja pysähdymme uimaan.

Ris­teilylle lähdemme Saare­lan sata­mas­ta tai sopimuk­sen mukaan esimerkik­si Värtöstä (lisähin­ta). Lau­tan koti­sa­ta­ma on Saarelassa.

Varaa ris­teily verkkokau­pas­tamme www.lainesauna.fi  soit­ta­mal­la meille 045 7877 5265 tai  sähkö­pos­til­la info@lainesauna.fi

Kuva: Kir­si Tasala Photography

 

Varaa risteily

Hin­nat:

Ris­teilyt alka­en 2h/450€  Saare­las­ta tai sopimuk­sen mukaan. 

Pyyh­keet koko porukalle: 40€

Hin­taan kuu­luu läm­mitet­ty puusauna, jokiris­teily uimataukoi­neen koke­neen kuskimme opas­ta­mana ja saunalau­tan käyt­tö. Saunalau­tan sisäoleske­lu­ti­la jok­inäkymin, wc, puusauna ja kaasugrilli.

Ris­teilylle lähdemme Saare­lan sata­mas­ta tai sopimuk­sen mukaan esimerkik­si Värtöstä (lisähin­ta). Lau­tan koti­sa­ta­ma on Saarelassa.

Vuokraus ja peruutusehdot:

Vuokrauk­sen voi peru­ut­taa veloituk­set­ta 7vrk ennen varauk­sen alkua. Mak­su­vä­lineinä käyvät yleisim­mät mak­suko­r­tit, käteinen ja lasku. Lasku erään­tyy 7vrk ennen varauk­sen alkua.

Kuva: Kir­si Tasala Photography

 

Ihmisiä saunalautan kattoterassilla

Saunalautta rannassa

Vuokraa saunalaut­ta omaan käyt­töön ran­nas­sa! Tule naut­ti­maan puusaunan pehmeistä löy­ly­istä ja pulah­da raikkaaseen Oulu­jo­keen! Saunalau­tal­ta löy­tyy sisäoleske­lu­ti­la jok­inäkymin, kaiut­timet, wc, puusauna ja kaa­sug­ril­li. Kat­toteras­sil­la voit naut­tia auringos­ta ja vil­voitel­la löy­ly­jen välis­sä. Lau­talle voi myös tila­ta ruokaa ja juo­maa varauk­sen yhtey­dessä. Rantasaunas­sa sauno­taan sopimuk­sen mukaan. Lau­tal­la ei ole anniskelu­oikeuk­sia, joten omat alko­holi­juo­mat ovat sallittuja. 

Saunalau­talle mah­tuu 12 henkilöä ja laut­ta pysyy sata­mas­sa vuokrauk­sen ajan.

Varaa soit­ta­mal­la 045 7877 5265 tai info@lainesauna.fi

Rantasaunan voit vuokra­ta yksi­tyis- tai yrityskäyttöön.

Hin­nat: 

Pe-Su: 85€/h

Ma-To: 65€/h

Pyyh­keet koko porukalle: 40€

Hin­taan kuu­luu koko lau­tan käyt­tö, sauna läm­mitet­tynä ja grilli+kaasu. Laut­ta pysyy sata­mas­sa vuokrauk­sen ajan. Hin­ta sisältää alv.24%.

Vuokrauk­sen voi peru­ut­taa veloituk­set­ta 7vrk ennen varauk­sen alkua. Tarkem­mat vuokrause­hdot sopimuk­ses­sa, joka allekir­joite­taan varauk­sen yhtey­dessä. Mak­su­vä­lineinä käyvät yleisim­mät mak­suko­r­tit, käteinen, lasku ja smar­tumverkko­mak­su. Lasku erään­tyy 7vrk ennen varauk­sen alkua. 

Kuva: Kir­si Tasala Photography

Tutus­tu mei­hin Momondossa! 

https://www.momondo.se/city-guides/discover-Oulu.15452.guide.ksp

Varaa saunalautta rannassa ma-to

Varaa saunalautta rannassa pe-la

Floating sauna at the river Oulujoki! Come visit and enjoy the experience.