Lainesauna Oy

Upea saunalautta Oulujoella mahtavilla puitteilla myös suuremmalle porukalle!

Saunalautta

Laine­sauna tar­joaa saunalau­tan Oulu­joel­la asi­akkaiden käyt­töön.

Lau­tan voit vuokra­ta omaan käyt­töön ja naut­tia ris­teilystä yri­tysvieraiden, kaverei­den, työ­porukan tai vaik­ka per­heen kesken. Saunalaut­taris­teilyn lähtö­paik­ka on Värtön tai Saare­lan ranta. Tar­joamme uno­h­tu­mat­to­mia elämyk­siä Oulu­joen kau­ni­is­sa maise­mis­sa.  Kokenut kuskimme tekee matkas­ta tur­val­lisen ja opas­taa teitä tarpeen vaaties­sa. Lau­tal­tamme löy­tyy 12 asi­aka­s­paikkaa.

 

Rantasauna

Rantasaunas­sa sauno­taan sopimuk­sen mukaan. Varaa saunomi­saikasi soit­ta­mal­la 045 7877 5265.

Tule naut­ti­maan puusaunan pehmeistä löy­ly­istä ja pulah­da raikkaaseen Oulu­jo­keen!

Rantasaunan voit vara­ta myös yksi­tyis- tai yri­tyskäyt­töön. Soi­ta ja kysy tilan­vuokrauk­ses­ta tai tilausajoista.

Laitetaan siis sauna ja grilli kuumiksi ja lähdetään yhdessä seikkailemaan!