Saunalautta rannassa

Saunalautta rannassa

 

Saunalau­talle mah­tuu 12 henkilöä ja laut­ta pysyy sata­mas­sa vuokrauk­sen ajan.Varaa soit­ta­mal­la 045 7877 5265.

Saunalau­tan voit vuokra­ta yksi­tyis- tai yri­tyskäyt­töön.

Hin­nat: 

Pe-La: 85€/h

Su-To: 65€/h

Pyyh­keet koko porukalle: 30€

Hin­taan kuu­luu koko lau­tan käyt­tö, sauna läm­mitet­tynä ja grilli+kaasu. Laut­ta pysyy sata­mas­sa vuokrauk­sen ajan. Hin­ta sisältää alv.24%.

Vuokrauk­sen voi peru­ut­taa veloituk­set­ta 7vrk ennen varauk­sen alkua. Tarkem­mat vuokrause­hdot sopimuk­ses­sa, joka allekir­joite­taan varauk­sen yhtey­dessä. Mak­su­vä­lineinä käyvät yleisim­mät mak­suko­r­tit, käteinen ja lasku. Lasku erään­tyy 7vrk ennen varauk­sen alkua.