Saunalautan kioski ja vuokraamo

Kioski ja vuokraamo

Saunalau­tal­la toimii myös kios­ki saunalau­tan ran­nas­sa ollessa ja ris­teily­il­lä.

Kioskista voi ostaa pien­tä pur­tavaa, karkkia ja vir­vokkei­ta.

Mak­su­vä­lineinä käyvät yleisim­mät mak­suko­r­tit ja käteinen.

Voit vuokra­ta kaut­tamme vesisuk­sia ja vetorenkai­ta.

Vuokraushin­nat:

20€/4h tai sopimuk­sen mukaan. 

kioskireuna